Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Om oss

Elektrotjenester AS leverer alt av elektrisk utstyr og materiell. 
Vi utfører de fleste oppdrag innen elektrikerarbeid, tele- og datainstallasjoner, prosjekteringsoppgaver, samt internkontroll.

Vi har utarbeidet et system for FDV, Forvaltning- drift og vedlikehold. Dette er tilpasset den lovpålagte internkontrollforskriften.

Elektrotjenester AS forsøker å etterleve levering av høy kvalitet i alle deler av prosessen, slik at du som kunde skal bli 100 % fornøyd.
Ved ferdigstillelse av arbeidet mottar du en sluttkontroll og samsvarserklæring (FDV). Dette for å kvalitetssikre at installasjonene er i henhold til sikkerhetskravene i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg.